• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ:

Obec Ivanice                                                                                                                       

Sídlo: Ivanice 56

Pošta: 980 42  Rimavská Seč

Štatutárny zástupca: Tibor Balyo, starosta obce

IČO: 00649511

DIČ: 2021132795

Tel./Fax: 047/5592116

E-mail: obec.ivanice@gemernet.sk

Obec Ivanice je verejným obstarávateľom podľa § 7 odseku (1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18. novembra 2015 a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle tohto zákona.

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na  dodanie  tovaru, zákaziek na uskutočnenie sta-vebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na staveb-né práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.gov.sk/

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Zákazky s nízkou hodnotou

   Úradné hodiny

   Pondelok

   Hétfő :

   08:00 - 12:00

   Utorok

   Kedd :

   Nestránkový deň

   nincs ügyfélfogadás

   Streda

   Szerda :

   08:00 - 12:00   

   13:00 - 15:00

   Štvrtok

   Csütörtök :

   Nestránkový deň

   nincs ügyfélfogadás

   Piatok

   Péntek :

   08:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár