• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty

Obec Ivanice

Adresa:
Obecný úrad Ivanice
Ivanice 56
980 42 Rimavská Seč

Všeobecné informácie:      
Podateľňa:                            
Starosta:                               Tibor Balyo tel: +421 908 180 375

e-mail:                                 obec.ivanice@ivanice.sk

Sekretariát:                          tel: +421475592116

E-mail:                                obec.ivanice@ivanice.sk

Bankové spojenie:     Prima banka Slovenko, a.s.

IBAN: SK49 5600 0000 0020 7688 9001 (bez medzier: SK4956000000002076889001)

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Najbližšia pobočka: Pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1A, 979 01  Rimavská Sobota

 

Kompetencie:

Obec Ivanice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Toto webové sídlo www.ivanice.sk spravuje Obec Ivanice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Informácie o napĺňaní webového sídla: 

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár