• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty

Obec Ivanice

Adresa:
Obecný úrad Ivanice
Ivanice 56
980 42 Rimavská Seč

Všeobecné informácie:      info@ivanice.sk
Podateľňa:                            podatelna@ivanice.sk
Starosta:                               Tibor Balyo tel: +421 908 180 375

e-mail:                                  starosta@ivanice.sk 

Sekretariát:                          tel: +421475592116, fax: 047/559 21 16

E-mail:                                obec.ivanice@gemernet.sk

Kompetencie:
Obec Ivanice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Toto webové sídlo www.ivanice.sk spravuje Obec Ivanice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ivanice.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár