• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Výber pedagogických asistentov v MŠ

 01.01.2017

Obec Ivanice

Ivanice č.56, 980 42  Rimavská Seč

v zastúpení starostom obce

v zmysle zákona č.390/211 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a soplnení niektorých zákonov § 11a

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie "pedagogický asistent v MŠ" v Ivaniciach

Kvalifikačné a iné predpoklady:

odborná a pedagogoická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotilvé kategórie : min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru

- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi

- doklady o vzdelaní (overená fotokópia)

- životopis

- bezúhonnosť (doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov)

- spôsobilosť na právne úkony

- ovládanie štátneho jazyka

- zdravotná spôsobilosť

- vek na 18 rokov

- odporúčaným kritériom pri výbere ped. asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí

Žiadosť, životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením :   " PEDAGOCICKÝ ASISTENT v MŠ v IVANICIACH" doručte najneskôr do 20. 01. 2017 na adresu: Obecný úrad Ivanice, Ivanice č.56, 980 42  Rimavská Seč

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim stanovené podmienky výberového konania oznámené písomne alebo telefonicky, najnejskôr 7 dní pred termínom jeho konania. 

V Ivaniciach, 21. decembera 2016

                                                                                                                                           Tibor Balyo

                                                                                                                                           starosta obce

Aktuálne o sčítaní obyvateľov
09 / 04 / 2021

Aktuálne o sčítaní obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. V našej obci využilo túto formu sčítania 71,63% obyvateľov.


Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár