• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Uverejnenie výsledkov volieb

 13.11.2018

Miestna - Mestská1) volebná komisia v

IVANICIACH

Uverejnenie výsledkov volieb

poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Miestna  volebná komisia v ...........................IVANICIACH................... ,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce), ktoré sa konali 10. novembra 2018.

  1. Do obecného zastupiteľstva  v Ivaniciach boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

1. Zuzana Balyová, nezávislá kandidátka

2.Csaba Tóth,  nezávislý kandidát

3.Marian Baláž, nezávislý kandidát

4.Zoltán Balázs, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

5. Štefan Feješ, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

  1. Za starostu obce Ivanice bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

  1. Tibor Balyo, nezávislý kandidát

V

Ivaniciach

Dátum:

10. 11. 2018

predseda volebnej komisie

podpis1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite)..

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedenie vo vyhlásení.

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár