• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ivanice

 20.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

..............IVANICE............................

Obec - Mesto - Mestská časť1) ...................Ivanice............................ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.Tibor Balyo, 35 r., starosta, nezávislý kandidát

V

Ivaniciach

Dátum:

19. 09. 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár