• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 20.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v .............Ivaniciach........................................

Obec - Mesto - Mestská časť1) .................Ivanice......................... uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Štefan Agócs, 32 r., automechanik, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

2. Marian Baláž, 40 r., robotník, nezávislý kandidát

3. Zoltán Balázs, 36 r., stolár,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

4. Zuzana Balyová, 29 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka

5. Štefan Feješ, 45 r. , vodič, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

6. Alžbeta Kárászová, 24 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka

7. Daniel Rusňák, 30 r., robotník,  nezávislý kandidát

8. Csaba Tóth, 32 r., zvárač,  nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

V

Ivaniciach

Dátum:

19. 09. 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár