• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Menovací dekrét za zapisovateľa do miestnej volebnej komisie

 30.08.2018

Obec Ivanice, Ivanice 56, 980 42  Rimavská Seč

M E N O V A C Í  D E K R É T

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

m e n u j e m

Jolanu Ibošovú, nar. 20. 07. 1948, bytom Ivanice 1

/tel. č.: 0908 180 375, e-mail:obec.ivanice@gemernet.sk/

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Ivanice pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia

dňa 10. novembra 2018.

V Ivaniciach, dňa 28. 08. 2018                                                       

                                                                                                         

                                        Tibor Balyo

                                                                    starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár