• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 28.08.2018

Obec Ivanice, Ivanice 56, 980 42  Rimavská Seč

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Starosta obce Ivanice – Tibor Balyo, ako príslušný orgán v zmysle zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, nasledovne:

-          j e d e n  volebný okrsok

-          v o l e b n á   m i e s t n o s ť : Kultúrny dom, Ivanice č. 55

V Ivaniciach, dňa 28. 08. 2018

Tibor Balyo

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár